All Android Mobile APP & Game you Need in GAM8.com

Search For All Android Games & Apps Here

Download eSchool 2.0 APK

eSchool 2.0
QiCorp       Education

eSchool 2.0 : StatisticsRating 3

Votes 6

Downloads 1,000+
Language eSchool 2.0 Arabic

eSchool 2.0 : DescriptioneSchool 2.0 : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Phần Mềm Quảng Ích xây dựng đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao và lọt vào vòng Chung khảo của Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2012. Trải qua gần 10 năm phát triển, hệ thống đã tích hợp được hơn 300 dịch vụ khác nhau phục vụ cho các đối tượng sử dụng và cấp học khác nhau. Mỗi phiên bản là một phần mềm riêng biệt với chức năng phù hợp với từng đối tượng sử dụng; Gồm có các phiên bản dành cho cấp mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, khối các trường chuyên nghiệp, phòng giáo dục, Sở giáo dục, phiên bản dành cho phụ huynh…

eSchool 2.0 : ScreenshotseSchool 2.0 eSchool 2.0 eSchool 2.0 eSchool 2.0 eSchool 2.0

eSchool 2.0 : Whats New- Hệ thống thông tin giáo dục

eSchool 2.0 : Download

To Start Download Traffic Rider Click On The Button


Start Download


Most Searched Keywords on GAM8.com

eSchool 2.0 : eschool 2.0 -